Staglabergets salonger

Kontorsbyggnaden

1937 lämnade lasarettsläkaren Adolf Fredrik Lindblom in ett bygglov för fastigheten Byggmästaren 6 i Växjö. Han hade kommit inflyttad till staden och var ursprungligen från Jönköping, men hade också arbetat på bland annat Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm och haft flertalet läkaruppdrag utomlands.

Lindblom ville ha ett stort hus inspirerat av italiensk arkitektur och lät uppföra den Lindblomska läkarvillan med utsikt över något av det bästa i Växjö, Växjösjön, domkyrkan och Linnéparken. Ritningarna från 1937 utfördes av arkitekt Adolf Wiman, den kanske främste inom sin gebit i Växjö vid denna tid. Wiman ligger bakom ett stort antal påkostade villor i staden och flera kända allmänna byggnader. Wimans intresse för tidens rådande funktionalism får nog betraktas som mycket litet.

Den italienska stilen går att se på t.ex. fönstren, fasadens kulör och balusterdockorna med pelare på husets tak och i solterassens räcke mot staden. Läkaren företog om somrarna resor till Italien och även interiört i huset finns än idag italieninspirerad stil som Lindblom tog med sig hem. Läkare Lindblom bodde i huset med sin fru, Marthe Lindblom, en husföreståndarinna, ett hembiträde och tillsammans fick makarna tre barn som alla växte upp i huset. Lindbloms odlade ett stort intresse för trädgården i vilken det fanns gott om blommor och dekorationer. På bakgården fanns en bassäng fylld med näckrosor och ur berget ner mot staden strålande vatten till en liten damm ur ett lejonhuvud som än idag finns kvar. Doktor Lindblom kunde promenera genom Linnéparken förbi domkyrkan till arbetet som Lasarettsläkare på andra sidan sjön. Byggnaden var familjens bostad från 1937 fram till 1973.

Därefter har originalbyggnaden tjänat kontor åt företaget FLK i nästan 45 år. Under dessa år har det utförts ett flertal tillbyggnader. Den från början ca 600 kvm stora originalbyggnaden är idag ungefär dubbelt så stor, 1162 kvm, men det är svårt för den som inte vet att se vilka delar av huset som är tillbyggda. Samtliga tillbyggnader är gjorda med stor respekt för ursprungsintentionens arkitektur.

Idag 80 år efter att huset byggdes, är platsen där det står lika unik och det kommer den alltid att vara med sitt läge i Växjö. Det finns en ganska stor obebyggd del av fastigheten och nuvarande fastighetsägare, Staglaberget Property AB som övertog fastigheten i mars 2016, vill utveckla den till något alldeles speciellt.

Kontakt

info@staglaberget.se